Сайт вчителя фізики   Довбні Олексія Васильовича
  

м. Кременчук Полтавська область вулиця Велика набережна, 37 загальноосвітня школа I-III ступенів №16

Понеділок, 09.12.2019, 04:52
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас, Гість

ВІДЕО Освіта онлайн ЗНО. Фізика. 16.3. Основні формули молекулярної фізики. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 16.7. Задача ЗНО. Температура

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 16.6. Задача ЗНО. Основне рівняння МКТ

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.1. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Теорія

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.2. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.3. Ізопроцеси. Теорія

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.4. Ізопроцеси. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.5. Графіки ізопроцесів. Теорія

ВІДЕО Освіта онлайн. ЗНО. Фізика. 17.6. Графіки ізопроцесів. Задачі ЗНО


Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.1. Поверхневий натяг. Теорія    завантажити

Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.2. Поверхневий натяг. Задачі ЗНО   завантажити

Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.3. Капілярні явища. Теорія    завантажити

Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.4. Капілярні явища. Задачі ЗНО  завантажити

Поверхневий натяг (2,33 хв) 

Поверхневий натяг і нитка (2,14 хв)

Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.5. Властивості твердих тіл. Теорія   завантажити

Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 21.6. Механічні деформації твердих тіл   завантажити


ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.7. Теплові двигуни. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.6. Теплові двигуни. Теорія

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.5. Другий закон термодинаміки. Необоротні процеси

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.4. Калориметрія. Задачі ЗНО. Алгоритм та приклади

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.3. Згоряння палива

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.2. Зміна агрегатних станів

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 19.1. Кількість теплоти. Питома теплоємність. Рівняння теплового балансу

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.7. Перший закон термодинаміки. Графічні задачі

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.6. Перший закон термодинаміки. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.5. Внутрішня енергія. Робота. Задачі ЗНО

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.4. Адіабатний процес. Теплоємність. Теорія

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.3. Перший закон термодинаміки. Теорія

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.2. Робота газу. Теорія

ВІДЕО Освіта-Онлайн ЗНО. Фізика. 18.1. Внутрішня енергія. Теорія

Дослід Штерна

Крапля води і ртуті ( 1,37 хв)

ВІДЕО урок: Россия Вологість.

ВІДЕО урок: Россия Теплові явища.

ВІДЕО урок: Россия Термодинаміка незамкнутих процесів.

ВІДЕО урок: Россия Молекулярно-кінетична теорія.

Цикл Карно (6,36 хв)

Термодинамічний цикл ДВЗ (2,19 хв)

Принцип дії теплового насоса (2,29 хв)

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее. Основные положения МКТ

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее. Опыт Перрена. Масса молекул. Взаимодействие молекул

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее. Количество вещества. Молярная масса. Оценка размеров молекул

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Простейшие задачи на вычисление числа и массы молекул

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на вычисление числа и массы молекул

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Решение экспериментальных задач

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Идеальный газ. Основное ур-ние МКТ ид. газа - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Основное уравнение МКТ идеального газа - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на основное уравнение МКТ идеального газа

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Тепловое равновесие. Температура.

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Абсолютная температурная шкала

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи по молекулярно-кинетической теории

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Средняя кинетическая энергия молекул многоатомного газа

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Среднеквадратичная скорость молекул. Опыт Штерна

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Распределение молекул по скоростям

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на вычисление скорости молекул

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Изучение распределения Максвелла

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Уравнение состояния идеального газа. Квазистатические процессы

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Изопроцессы и их графики. Частные газовые законы

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на газовые законы - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на газовые законы - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на газовые законы - 3

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на газовые законы - 4

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Построение графиков изопроцессов в различных координатах

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на графики процессов в газах

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Подготовка к контрольной работе - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Подготовка к контрольной работе - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Предмет термодинамики. Внутренняя энергия тела

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Вычисление работы в термодинамике

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на вычисление внутренней энергии

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на вычисление работы в термодинамике

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Количество теплоты. Первый закон термодинамики

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Простейшие задачи на 1-й закон термодинамики

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Применение 1 закона термодинамики для различных процессов

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на 1-й закон термодинамики - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на 1-й закон термодинамики - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Уравнение теплового баланса

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на уравнение теплового баланса

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Задачи на теплопередачу

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Тепловые двигатели и их КПД. Цикл Карно

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Двигатель внутреннего сгорания - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Двигатель внутреннего сгорания - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Простейшие задачи на тепловые двигатели

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Усложненные задачи на тепловые двигатели - 1

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Усложненные задачи на тепловые двигатели - 2

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Холодильные машины и тепловые насосы

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Устройство компрессионного холодильника

ВИДЕО: Урок физики в Ришельевском лицее Подготовка к контрольной работе