Сайт вчителя фізики   Довбні Олексія Васильовича
  

м. Кременчук Полтавська область вулиця Велика набережна, 37 загальноосвітня школа I-III ступенів №16

Середа, 05.08.2020, 04:42
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас, Гість

ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН № 601 від 20.07.2004...для перегляду...натисніть...

 

ПЕРЕЛІК  НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ФІЗИКИ загальноосвітньої школи I-III ступенів №16

 

І. Загальна нормативно-правова база

1. Закон України Про освіту

2. Закон України Про загальну середню освіту

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

4. Національна доктрина розвитку освіти

5. Державна програма Вчитель

6. Конвенція про права дитини

7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

9. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

 

 

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601

2. Акт введення в експлуатацію кабінету фізики - Шаблон

3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення

4. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики у поточному році

5. Типові переліки обладнання кабінету фізики

6. Обладнання кабінету фізики

7. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

8. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів

9. Інвентарна книга кабінету фізики

10. Матеріальна книга кабінету фізики

11. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

12. Про інноваційну діяльність

13. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

14. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

15. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету фізики - Шаблон

17. Паспорт забезпеченості кабінету фізики - Зразок

18. Паспорт кабінету фізики-1

19. Паспорт кабінету фізики-2

20. Графік роботи кабінету фізики - Шаблон

21. Перспективний план роботи кабінету фізики - Шаблон

22. Річний план роботи кабінету фізики

23. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок

24. Список учнів, які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи - Зразок

25. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом фізики - Зразок

 

 

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

3. Правила користування електричною енергією

 

 

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті фізики

5. Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті фізики

6. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті фізики

7. Правил пожежної безпеки для закладів

8. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

10. Посадова інструкція учителя

11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом фізики

12. Посадова інструкція лаборанта

13. Посадова інструкція-керівника гуртка

14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників

15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах фізики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики

17. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів

18. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті фізики

19. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті фізики

20. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики

21. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті фізики

22. Інструкція користування вогнегасником

23. Інструкція з електробезпеки у кабінеті фізики

24. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті фізики

25. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики

26. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів у кабінеті фізики

27. Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою

28. Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла

29. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті фізики

30. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті фізики

31. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

32. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі

33. Журнал адміністративно-громадського контролю у кабінеті фізики

34. СХЕМА евакуації з кабінету у кабінеті фізики

35. ПЛАН евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті фізики

36. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті фізики

37. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів - Зразок

38. Посвідчення про перевірку знань з техніки безпеки

39. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

 

 

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету фізики на 2010/2011 н.р.

2. Перелік посібників з фізики на 2010/2011н.р.

3. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України

4. Програми з фізики:

• для 6-9 класу

• для 10 класу рівень Стандарт

• для 10 класу рівень Академічний

• для 10 класу рівень Профіль

5. Календарне планування з фізики (для 7 - 11 класів)

6. Поурочні плани-конспекти з фізики: зразки окремих уроків

7. Підручники з фізики

8. Посібники з фізики:

9. Матеріали з фізики:

• Реферати учнів з фізики

10. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізики

12. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

13. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті

14. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу

15. Матеріали до атестації

16. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

 

 

Стенди

Постійної експозиції

• Державна символіка

• Портрети видатних вчених галузі

• Правила поведінки учнів у кабінеті

• Розклад роботи кабінету

• Правила безпеки життєдіяльності

• Правила протипожежної безпеки

• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки

• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

 

 

Змінної експозиції

• Матеріали до тем, що вивчаються

• Матеріали про вчених

• Матеріали про новітні розробки у галузі

• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів

• Кращі роботи учнів

• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)

17. Науково-методичні і науково-популярні журнали з